Pakiety badań

 • Hormonalny dla Pań
 • Dla kobiet planujących ciążę
 • Dla kobiet w ciąży

Pakiet badań kierowany jest do Pań, które chciałyby przebadać swój układ endokrynologiczny. Zawarte w pakiecie badania hormonalne pozwalają określić równowagę hormonalną, zdiagnozować zaburzenia endokrynologiczne oraz zaburzenia procesów związanych z płodnością i menopauzą.

W pakiecie oszczędzasz 15%

Koszt badań: 124 zł
Cena pakietu: 106 zł (uwzględnia 15% rabatu)

 

 

 

Pakiet badań hormonalnych dla kobiet obejmuje:

 • TSH - 19 zł
 • FSH - 21 zł
 • Prolaktyna (PRL) - 21 zł
 • Progesteron - 21 zł
 • LH - 21 zł
 • Estradiol - 21 zł

Koszt badań: 124 zł
Cena pakietu: 106 zł (uwzględnia 15% rabatu)

 

WARTO WIEDZIEĆ:

Badania w kobiecej niepłodności związanej z zaburzeniami owulacji to:
w 10 dniu cyklu: estradiol, LH i FSH;
w 13 dniu cyklu: estradiol, LH i FSH;
w 21 dniu cyklu: PRL, testosteron i progesteron.

 

Zakres referencyjny:
stosunek LH/FSH w 10 dniu cyklu równy 1
narastanie stężenia estradiolu między 10 a 13 dniem cyklu od 20 do 480 pg/ml
stężenie progesteronu > 8ng/ml i prawidłow stężenie PRL i testosteronu

Pakiet badań kierowany jest dla kobiet planujących macierzyństwo, a jednocześnie dbających o zdrowie swoje i przyszłego potomka. Przeprowadzone badania pomogą w ocenie ogólnego stanu zdrowia, ale także pozwolą zmniejszyć ryzyko kłopotów z donoszeniem ciąży i urodzeniem zdrowego dziecka. Przeprowadzony pakiet badań pozwala również  na zidentyfikowanie źródła ewentualnych problemów z zajściem w ciążę. Przeprowadzone badanią pozwalają na rozpoznanie zakażenia wirusami zapalenie wątroby oraz drobnoustrojami groźnymi dla zdrowia matki i dziecka. Wykonanie badań daje szanse na przeprowadzenie wcześniejszego leczenia lub dodatkowych szczepień, a tym samym zwiększa szansę na posiadanie zdrowego dziecka i uniknięcie komplikacji podczas ciąży.

W pakiecie oszczędzasz 15%

Koszt badań: 487 zł
Cena pakietu: 414 zł (uwzględnia 15% rabatu)

 

 

 

Pakiet badań dla kobiet planujących ciążę obejmuje:

 • Morfologia krwi - całościowa analiza wszytskich rodzajów komórek krwi (czerwonych, białych i płytek). Badanie służące do oceny ogólnego stany zdrowia i stanowiące podstawę rozpoznania wielu chorób m.in. anemii, infekcji, zaburzeń krzepięcia. Większośc chorób powoduje widoczne zmiany w morfologii krwi - 12 zł

 • Glukoza - podstawowe badanie służące do rozpoanania cukrzycy. Wczesne rozpoznanie i proawidłowe leczenie jest niezwykle ważne dla zdrowia ciężarnej i jej przyszłego dziecka - 9 zł

 • Elektrolity (Na, K)- rozpoznanie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej wystepującej  m.in. w chorobach nerek, odwodnieniu ogranizmu. Nieprawidłow praca nerek może doporowadzić do przedwczeasnych skurczów macicy - 16 zł
 • Ob - jest badaniem oceniającym ogólny stan zdrowia i umozliwiającym wykrycie stanów zapalnych powiązanych z róznymi chorobami - 5 zł
 • Mocznik - podwyższony wynik informuje o chorobach nerek - 9 zł
 • Mocz badanie ogólne- podstawowe badanie odzwierciedlające funkcje układu moczowego. Zakażenia układu moczowego są jedna z perzyczyn powikłań położniczych i powinny zostać całkowicie wyleczone przed zajściem w ciążę - 10 zł
 • Próby wątrobowe (ALT, AST, GGTP, BIL) - badania odzwierciedlające funkcje wątroby i dróg źółciowych - 34 zł
 • Żelazo - nieprawidłowy wynik może świadczyć o przewlekłej utracie krwi, złym przyswajaniu lub o jego niewystarczającej podaży. Wynikiem niedoboru może być anemia, objawiająca się: osłabieniem, złym samopoczuciem, co w konsekwencji prowadzi do patologii ciąży - 9 zł
 • Wapń całkowity, fosfor niorganiczny - badanie służące do oceny stanu gospodarki mineralnej bezpośrednio związanej ze stanem kości. Badanie w kierunku osteoporozy, która może nasilić się w przegiegu ciąży. Zaburzenie poziomu tych jonów może powodować przedwczesne skurcze macicy - 14 zł
 • Magnez - badanie przeprowadzane w przypadku objawów takich jak: osłabienie, zaburzenia rytmu serca, nudności, drażliwość. Odpowiedni poziom jest istotny, gyż wpływa na kurczliwośc macicy 8 zł
 • Przeciwciała antykardiolipinowe IgG i IgM - obecność tych przeciwciał może byc przyczyną poronień i wewnątrzmacicznego obumarcia płodu - 52 zł
 • Prolaktyna - podwyższony poziom może być przyczyną problemów z zajściem w ciążę 2 zł
 • USR - badanie wykonywane w kierunku wykrycia zakażenia jedną z chrób wenerycznych - 70 zł
 • Toksoplazmoza IgG - badanie pozwalające określić odporność na zakażenia pasożytem Toxoplasma gondii w ciąży. Przebyta toksoplazmoza w ciąźy jest bardzo niebezpieczna dla płodu. - 30 zł
 • Różyczka IgG -badane pozwala określić odporność na zakażenie wirusem różyczki w ciąży. Ujemny wynik umożliwia szczepienie przed zajściem w ciążę. - 35 zł
 • CMV IgG - badanie pozwalające określić odporność na zakażenia wirusem cytomegalii. Zakażenie wirusem w czasie ciąży jest bardzo niebezpieczne dla płodu. - 40 zł
 • Chlamydia trachomatis IgG - badanie w kierunku zakażenia, które może być przyczyną problemów z zajściem w ciążę, a nastepnie poronień. - 40 zł
 • HBs przeciwciała (anty-HBs) - badanie pozwalające ocenić potrzebę powtórnego szczepienia przeciw zółtaczne typu B, a u osób nie szczepionych wynik dodatni wskazuje na kontakt z wirusem HBV. - 35 zł
 • HCV przeciwciała (anty-HCV) - badanie pozwalające stwierdzić kontakt z wirusem HCV (wirus zapalenia wątroby typu C). Dodatni wynik podejrzany jest w przypadku nieswoistych objawów ze strony jamy brzysznej jak, bóle brzucha, zgaga oraz żółtaczki.  - 38 zł


Koszt badań razem: 487 zł
Cena pakietu: 414 zł (uwzględnia 15 % rabat)

Badania w tym pakiecie odzwierciedlają stan zdrowia kobiety ciężarnaj. Pozwalają okreslić prawidłowość przebiegu ciaży, są niezbedne przed porodem. Badania pozwalają odzwierciedlić stan takich narzadów jak: nerki, wątrobą, a za pomocą badań hormonalnych można kontrolować przebieg ciąży. Do prawidłowego rozwoju ciąży istotne są także badania w kierunku anemii, cukrzycy oraz infekcji dróg moczowa-płciowych. Niezwykle ważne dla zdrowia matki i dziecka jest wykluczenie nabytych podczas ciąży zakażeń toksoplazmozą oraz wirusami rózyczki, HIV czy HBV i HCV. 

 

W pakiecie oszczędzasz  do 15%

Koszt badań: 647 zł
Cena pakietu: 550 zł (uwzględnia 15 % rabat)

 

Pakiet badań dla kobiet w ciąży obejmuje:

 • Morfologia krwi-  całościowa analiza wszytskich rodzajów komórek krwi (czerwonych, białych i płytek). Badanie służące do oceny ogólnego stany zdrowia i stanowiące podstawę rozpoznania wielu chorób m.in. anemii, infekcji, zaburzeń krzepięcia. Większośc chorób powoduje widoczne zmiany w morfologii krwi. - 12 zł
 • Glukoza-podstawowe badanie służące do rozpoanania cukrzycy. Wczesne rozpoznanie i prawidłowe leczenie jest niezwykle ważne dla zdrowia ciężarnej i jej przyszłego dziecka. - 9 zł
 • ALT, ALP- próby wątrobowe pozwalające ocenić stan watroby. - 18 zł
 • Żelazo-nieprawidłowy wynik może świadczyć o przewlekłej utracie krwi, złym przyswajaniu lub o jego niewystarczającej podaży. Wynikiem niedoboru może być anemia, objawiająca się: osłabieniem, złym samopoczuciem, co w konsekwencji prowadzi do patologii ciąży. - 9 zł
 • Kreatynina- podwyższone wyniki wskazują na chorobę nerek. - 8 zł
 • Mocz-badanie ogólne-  podstawowe badanie odzwierciedlające funkcje układu moczowego. Zakażenia układu moczowego są jedną z przyczyn powikłań położniczych. - 10 zł
 • Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 ozn.)- niezbędne badanie przed porodem. Raz wykonana karta grupy krwi jest przydatna i ważna do końca życia.  - 70 zł
 • Różyczka IgM- wynik ujemny wyklucza zakażenia w ciąży wirusem różyczki.  - 35 zł
 • HIV- badanie w kierunku zakażenia wirusem HIV, badanie niezbędne przed porodem. - 250 zł
 • USR- badanie wykonywane w kierunku wykrycia zakażenia jedną z chrób wenerycznych.  - 70 zł
 • Toksoplazmoza IgM-  wynik ujemny wyklucza zakażenia w ciąży pasożytem Toxoplasma gondii. Przebyta toksoplazmoza w ciąży jest bardzo niebezpieczna dla płodu oraz może być przyczyną problemów w przebiegu ciąży. - 35 zł
 • Progesteron- badanie hormonu odpowiedzialnego m.in. za "utrzymanie ciąży" - 21 zł
 • Beta HCG- badanie wykonywane w celu potwierdzenia ciąży oraz monitorowanie jego przebiegu. - 27 zł
 • HCV przeciwciała (anty-HCV)- badanie pozwalające stwierdzić kontakt z wirusem HCV (wirus zapalenia wątroby typu C). - 38 zł
 • HBs przeciwciała (anty-HBs)- badanie pozwalające ocenić potrzebę powtórnego szczepienia przeciw zółtaczne typu B, a u osób nie szczepionych wynik dodatni wskazuje na kontakt z wirusem HBV i potrzebę specjalistycznej diagnostyki. - 38 zł

 

Koszt badań: 647 zł
Cena pakietu: 550 zł (uwzględnia 15 % rabat)

 • Metabolizmu kostnego
 • Cukrzycowych
 • Funkcji wątroby
 • Anemii
 • Diagnostyka przewodu pokarmowego
 • Przed zabiegiem chirurgicznym
 • Alergologicznych

Badania te umożliwią zaobserwowanie pierwszych sygnałów nieprawidłowej mineralizacji układu kostnego,które moga prowadzić do powstania osteoporozy. Ryzyko osteoporozy jest szczególnie wysokie u kobiet w okresie menopauzy, ludzi starszych i przewlekle chorujących.

W pakietach oszczędzasz do 15%

 

Koszt badań: 203 zł
Cena pakietu: 172 zł (uwzględnia 15 % rabat)

 

Pakiet obejmuje:

 • Fosfateza zasadowa - 9 zł
 • Wapń całkowity, fosfor nieorganiczny - 14 zł
 • Parathormon - 42 zł
 • Kalcytotonia - 65 zł
 • Osteokalcyna - 55 zł
 • Fosfaraza kwaśna - 18 zł

 

 Czynniki ryzyka wystąpienia osteoporozy:

 • menopauza
 • zaawansowany wiek
 • uwarunkowania genetyczne
 • szczupła budowa ciała lub nadwaga (obciążenie)
 • nieprawidłowa dieta (ubogobiałkowa oraz ubogowapniowa)
 • długotrwałe unieruchomienie, które może spowodować zmiany ostoporotyczne nawet u młodych osób
 • nadużywanie alkoholu
 • palenie papierosów
 • nadmierne spożywanie kawy
 • przyjmowanie leków: glokokortykosteriodów, środków nasennych, hormonów tarczycy
 • inne choroby: cukrzyca, RZS, kamica nerkowa, celiakia, choroby na tle zaburzeń hormonalych

 

Koszt badań: 203 zł
Cena pakietu: 172 zł (uwzględnia 15 % rabat)

 

 

WARTO WIEDZIEC !

Osteoporoza u kobiet:

 • W Polsce osteoporozę rozpoznaje się u około 7% kobiet w wieku 45-54 lat, około 25% w wieku 65-74 oraz około 50% w wieku 75-84.

Osteoporoza u mężczyzn:

 • Osteoporozę diagnozyję sie u około 5% mężczyzn  w wieku 50-70lat i około 2-% mężczyzn powyżej 70 roku życia. Wśród mężczyzn powyżej 50 roku życia na złamania szyjki kości udowej cierpi okolo 5% mężczyzn.

Osteoporoza zagraża obecnie 5 milionom kobiet i 4 milionom mężczyzn w Polsce.

Odnotowuje sie 12 tysięcy złamań szyjki kości udowej w Polsce rocznie, powstałych na skutek osteoporozy.

Badania epidemiologicznie oraz liczne występowanie złamań kości na skutek osteoporozy potwierdzają, iz osteoporoza i jej komplikacje są coraz częstsze. Szacuje sie, iż wzrosną one aż o 50% w najbliższych 20 latach, a w przyszłych 60 latach bedzie aż trzykrotnie więcej przypadków złamań, zarówno u kobiet jak i u mężczyzn.

 

Pakiet ten ma zastosowanie w rozpoznaniu i monitorowniu przebiegi leczenia cukrzycy. Przydatnty jest też w ocenie ryzyka powikłań związanych z cukrzycą, tj.: miażdżycia czy choroba nerek.

W pakietach oszczędzasz do 15%  

 

Cena pakietu :

 

Pakiet obejmuje:

 • Glukoza - 9 zł
 • Lipidogram - 26 zł
 • HbA1c (hemoglobina glikowana) - 27 zł
 • Mocz - 10 zł
 • Mikroalbuminuria -  ?

 

Objawy mogące sugerować cukrzycę:

 • częste i obfite oddawanie moczu
 • wzmożone pragnienie
 • nadmierne pocenie się 
 • utrata masy ciałainfekcje skórnezapach acetonu w oddechuzmęczeniepoddenerwowanie 
 • wzmożony apetyt, napady "wilczego głodu"
 • nudności
 • suchość błon śluzowych i skóry
 • nagłe uczucie senności
 • zaburzenia widzenia 
 • stany zapalne narządów moczowo-płciowych, często odczuwane jako swędzenie  okolic intymych ciała 

Badania krwi w kierunku cukrzycy należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 3 lata u każdej osoby po 45. roku życia.

 

WARTO WIEDZIEĆ !

Około 5% populacji choruje na cukrzycę; w tym 95% na cukrzycę typu 2-go.

50% chorych na cukrzycę typu 2-go nie wie, że choruje na cukrzyce.

 

Badania te pozwalają na ocenę funkcji wątroby. W Pakiecie znajdują się zestaw badań służących do rozpoznawania zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i C  oraz sprawdzeniu aktywności przeciwciał po  szczepieniach przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu B. W zestawie są testy określające markery nowotworowe oraz badania z zakresu diagnostyki schorzeń wątroby o podłożu autoimmunologicznym.  

W pakiecie oszczędzasz do 15%

 

Koszt badań: 309 zł
Cena pakietu : 263 zł (uwzględnia 15% rabatu)

 

Pakiet obejmuje: 

 • OB - 5 zł
 • Morfologie krwi - 12 zł
 • PT (INR) - 9 zł
 • Cholinoesteraza - 29 zł
 • Dehydrogenaza mleczanowa - 11 zł
 • Proteinogram - 20 zł
 • Bilirubina całkowita - 8 zł
 • Enzymy wątrobowe (ALT, AST, GGTP) - 9+9+8 = 26 zł
 • CEA, AFP = 70 zł (po 35 zł)
 • HBs antygen - 26 zł
 • HCV przeciwciała - 38 zł
 • Przeciwciała przeciwjądrowe  (ANA1) - 55 zł

 

Koszt badań: 274 zł
Cena pakietu : 233 zł (uwzględnia 15% rabatu)


WARTO WIEDZIEĆ !

Objawy chorób wątroby i pęcherzyka żółciowego są zmienne i niezwykle zróżnicowane. Często jednak przebiegają bez uchwytnych objawów. Charakterystycznym i widocznym objawem jest żółtaczka, ale zdarza się, że ciężkie uszkodzenie wątroby przebiega niej.

Objawy towarzyszące chorobą wątroby:

 • osłabienie, obniżenie tolerancji organizmu na wysiłek 
 • obniżony nastrój, depresja 
 • zaburzenie łaknienia 
 • pobolewanie w prawym podżebrzu
 • nietolerancja tłustych i ciężkostrawnych potraw 

Inne możliwe objawy chorób wątroby:

 • alergie
 • egzemy
 • wrażliwość na światło 
 • wymioty
 • obstrukcja
 • biegunka
 • gorycz w ustach
 • ziemista cera
 • łamliwe paznokcie

Typowe przyczyny chorób wątroby:

 • choroby zakaźne: wirusowe zapalenia (żółtaczki) typu A,B,C, cytomegalia, itp.
 • niewłaściwe odżywianie (nadmiar tłuszczów nasyconych)
 • nadużywanie alkoholu
 • nadużywanie niektórych lekó
 • toksyny środowiskowe 
 • zatrucia pokarnowe

 

Pakiet ten pozwala na ocenę funkcjonowania układu krwiotwórczego. Umożliwia on zaobserwowanie pierwszych sygnałów rozwoju chorób tego układu oraz ustalenie ich przyczyn, tj.  zaburzenia gospodarki żelazem czy niedobór istotnych dla organizmu witamin. Anemia (niedokrwistość) początkowo może objawiać się jedynie złym samopoczuciem, ogólnym osłabieniem, bladością i wypadaniem włosów. Często występuje u dzieci, kobiet i osób starszych.

W pakiecie oszczędzasz do 15%

 

Koszt badań: 166 zł
Cena pakietu: 140 zł (uwzględnia 15 % rabat)

 

Pakiet obejmuje:

 • OB - 5 zł
 • Morfologia krwi - 12 zł
 • Żelazo - 9 zł
 • Transferyna - 32 zł
 • Ferrytyna - 38 zł
 • Witamina B12 - 35 zł
 • Kwas foliowy - 35 zł

 

Koszt badań: 166 zł
Cena pakietu: 140 zł (uwzględnia 15 % rabat)

 

 

Objawy mogace sugerowac anemię:

 • bladość powłok skóry
 • bladość śluzówek i spojówek
 • krwotoki
 • bóle zamostkowe
 • duszność
 • niskie ciśnienie krwi
 • osłabienie
 • tachykardia (przyspieszona akcja serca - ponad 100 uderzeń na minutę)
 • utraty przytomności
 • łamliwość włosów i paznokci

 

Koszt badań: 166 zł
Cena pakietu: 140 zł (uwzględnia 15 % rabat)


WARTO WIEDZIEĆ!

Anemia może pojawić sie np. przewlekłych zakażeń bakteryjnych, pasożytniczych i grzybiczych, nowotworów złośliwych czy chorób reumatycznych.

 

Pakiet ten pozwala na kompleksową ocenę funkcji takich narządów jak trzustka, wątroba, żoładek, dwunastnica, jelita i nerki. Poszczególne badania wykonywane są w ostrych i przewlekłych bólach w okolicy jamy brzusznej, nudnościach, wymiotach i biegunkach.

W pakiecie oszczędzasz do 15%

 

Koszt badań:
Cena pakietu:          (uwzględnia 15% rabat)

 


 Pakiet obejmuje:

 • Mocz badanie ogólne  - 10 zł
 • OB  - 5 zł
 • Morfologia krwi - 12 zł
 • Próby wątrobowe (ALT, AST, GGTP, BIL) = 9+9+8+8 = 34 zł
 • Amylaza, lipaza - 12+22 = 34 zł
 • Proteinogram  20 zł
 • Mocznik - 9 zł
 • Kał - badanie ogólne - 17 zł
 • Kał - G. lamblia met. ELISA 
 • Kał - krew utajona 
 • CRP, ilościowo - 21 zł
 • CEA*  35 zł
 • AFP * 35 zł
 • CA 19-9* - 35 zł
 • Helicobacter pylori IgG - 40 zł

 

 Koszt badań:
Cena pakietu:          (uwzględnia 15% rabat)

 

 * Wzrost poziomu tych markerów obserwuje się także w przebiegu wielu chorób nienowotworowych i na podstawie podwyższonego wyniku nie można wnioskowac o obecności raka. Interpretacja wyniku nalezy do lekarza w kontekście innych badań i objawów klinicznych.

Jest to kompleksowy zestaw badań, które powinno się wykonać przed zabiegiem chirurgicznym. Badania te pozwalają na ocenę ogólnego syanu organizmu oraz odzwierciedlają ewentualne zaburzenia układu krzepnięcia, układu krążenia, pracy serca i nerek. Badania wykonywane w tym panelu służą również do rozpoznawiania zakażenia lub odporności na zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B i C.

W pakiecie oszczędzasz do 15%.

 

 Koszt badań: 159 zł
Cena pakietu:  135 zł (uwzględnia 15% rabat)

 

 

Pakiet obejmuje:

 • Morfologia krwi - całościowa analiza wszystkich rodzajów komórek krwi: czerwonych, białych i płytek. Badanie służące do oceny ogólnego stanu zdrowia i stanowiące podstawę rozpoznania wielu chorób m.in. anemii, zaburzeń krzepnięcia krwi, niedoborów odporności czy infekcji. Wykonanie tego badania przed zabiegiem jest istotne dla wykluczenia zaburzeń, które stanowią przeciwskazanie do wykonywania zabiegu w szybkim terminie. Porównanie wyniku badania przed zabiegiem - do wyniku po zabiegu, jest bardzo ważne np. dla oceny niebezpieczeństwa nadmiernego krwawienia w trakcie i po zabiegu - 12 zł
 • Grupa krwi - badanie wymagane przed zabiegiem, niezastąpione w sytuacji, gdy zaistnieje konieczność szybkiego przetoczenia krwi. - 40 zł
 • APTT, PT - najważniejsze badania zaburzeń krzepnięcia krwi objawiających się przedłużonym krwawieniem, w nastepstwie których moga pojawić siępowikłania krwotoczne w trakcie i po zabiegu. = 8+8 = 16 zł
 • Elektrolity (Na, K) - rozpoznawanie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej niezzwykle istotnych w czasie wykonywania operacji. Nieprawidłowy poziom elektrolitów może powodowac zaburzenia rytmu serca oraz powikłania w trakcie znieczulenia. = 8+8 = 16 zł
 • HBs przeciwciała (anty-HBs) - badanie pozwalające ocenic potrzebę powtórnego szczepienia przeciw żółtaczce typu B, a u osób nie szczepionych wskazuje na kontakt z wirusem HBV (wirus zapalenia watroby typu C) i potrzebę specjalistycznej diagnostyki. - 35 zł
 • HCV przeciwciała (anty-HCV) - badanie pozwalające stwierdzić kontakt z wirusem HCV (wirus zapalenia watroby typu C). Jeżeli przed zabiegiem wynik tego badania jest ujemny, a po zabiegu dodatni, to do zakażenia mogło dojść podczas operacji. - 38 zł

 

 Koszt badań: 159 zł
Cena pakietu:  135 zł (uwzględnia 15% rabat)

Jest to kompleksowy zestaw badań pozwalających na zaobserwowanie pierwszych sygnałów rozwoju alergii. Badania te pozwalają na potwierdzenie lub wykluczenie odczynu alergicznego objawiającego się zmianami skórnymi (pokrzywka, zaczerwienienie), świszczącym oddechem, dusznościami, katarem siennym. Pozwalają one także na dokładne specyzowanie czynników wywołujących reakcję alergiczną.

W pakiecie oszczędzasz do 15%

 

 

Koszt badań: 262 zł
Cena pakietu:  zł (uwzględnia 15% rabat)

 

 

Pakiet badań alergologicznych obejmuje:

 • Morfologia krwi - całościowa analiza wszystkich rodzajów komórek krwi (czerwonych, białych i płytek). w przypadku odczynów alergicznych zwiększa się ilosć jednego rodzaju białych ciałek krwi - eozynofilów. - 12 zł
 • Rozmaz krwi (manualnie) - badanie polegające na ocenie mikroskopowej elementów morfotycznych krwi, ich ilości i wyglądu; służy do oceny procentowego udziału eozynofilów wśród białych krwinek. - 11 zł
 • Eozynofilia bezwzględna (manualnie) - ilościowa, najdokładniejsza ocena eozynofili - komórek odpowiedzialnych za reakcje alergiczną. / wymaz z nosa lub wymaz z gardła = 15 zł + 15 zł = 30 zł
 • IgE całkowite - białko odpornościowe odpowiedzialne za skłonność do alergii. Podwyższony wynik świadczy o zwiększonym ryzyku zachorowania na choroby alergiczne. - 29 zł
 • Panel alergenów-mieszany - przesiewowe badanie w kierunku stwierdzenia uczulenia na konkretne, najpopularniejsze alergeny odechowe i pokarmowe (orzech ziemny, mleko, białko jaja kurzego, ziemniak, marchewka, dorsz, jabłko, soja, mąka pszenna), pyłki (brzozy, traw, bylicy), kurz, roztocza (D.farinae, D.pteronyssinus), naskórka (psa, kota, konia) oraz plesnie (Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarium). - 180 zł


Koszt badań: 262 zł
Cena pakietu: 223 zł (uwzględnia 15% rabat)

 

Objawy wskazujące na choroby alergiczne:

 • nasilony katar i zatkany nos
 • ataki astmy z dusznością i kaszlem
 • łzawienie spojówek
 • wysypka, rumień, zaczerwienienie i bąble na skórze
 • ból brzucha oraz biegunka

Objawy alergii często bywają podobne do objawów przeziębienia. Na alergię wskazywać mogą:

 • brak podwyższonej temperatury
 • objawy przeziębienia przeciągające się ponad standardowe 10 dni

Objawy chorób alergicznych mogą występować:

 • sezonowo: alergie na pyłki roślin
 • cały rok: alergie na roztocza kurzu domowego, sierść zwierząt, zarodniki plesni, pierze, pyły występujące w miejscu pracy, spaliny

 

WARTO WIEDZIEĆ!

Szacuje się, że na choroby alergiczne choruje od 10 do 30% (w zależności od postaci) populacji. Niemowlęta i dzieci najczęściej choruja na alergiczne zapalenie skóry i alergie pokarmowe, natomiast młodziez i dorosli cierpią częściej na alergiczny niezyt nosa i atopową astmę oskrzelową.