Specjaliści

Mgr Magdalena Sabiniewicz

Mgr Magdalena Sabiniewicz

Psycholog mł. asystent Kliniki Neurologii i Udarów Mózgu, Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii oraz Kliniki Kardiologii Interwencyjnej oraz Zaburzeń Rytmu Serca Uniwersyteckiego Szpitalu Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnego Szpitala Weteranów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

więcej...
Cennik:
Konsultacja: 80 zł
Umów się na wizytę
42 207 77 66
Nasze formy diagnostyki i pomocy psychologicznej są skierowane
 • do osób borykających się z różnymi problemami, trudnościami przystosowawczymi,
 • do zdrowych, aktywnych dorosłych osób, które chcą poznać poziom własnego aktualnego funkcjonowania psychicznego i poszerzyć swoją świadomość na temat swoich możliwości,
 • do osób po wypadkach drogowych, traumatycznych sytuacjach, żałobie i innych momentach kryzysowych,
 • do osób w trakcie leczenia niepłodności, w trakcie ciąży zagrożonej jak i w procesie planowania i starania się o potomstwo,
 • do osób będących w trakcie diagnostyki obciążenia genetycznego,
 • do osób cierpiących na choroby przewlekłe.

Ale także!

 • w sytuacjach wspomagania rozwoju czy rozwiązywania trudności dzieci zdrowych,
 • rehabilitacji poznawczej dzieci z trudnościami szkolnymi, zaburzeniami rozwojowymi.
Diagnostyka psychologiczna
 1. Funkcjonowania psychicznego (nastroju podstawowego, poziomu motywacji, podstawowych aspektów osobowości).
 2. Funkcjonowania poznawczego (w ofercie ocena wszystkich poniżej uwzględnionych funkcji poznawczych lub wybranej przez klienta zdolności)
 • badanie krótkotrwałej pamięci wzrokowej,
 • badanie krótkotrwałej pamięci werbalnej,
 • badanie koncentracji uwagi,
 • badanie funkcji wykonawczych,
 • badanie funkcji wzrokowo – przestrzennych.

    3. Kompleksowa diagnostyka psychologiczna (funkcjonowania emocjonalnego i poznawczego obejmuje dwa do trzech spotkań)

Diagnoza i interwencje psychologiczne skierowane na rozwiązanie konkretnego problemu
 1. Określenie czynników wyzwalających i podtrzymujących istnienie problemu.
 2. Poszukiwanie alternatywnych sposobów rozwiązania problemu.
 3. Wzmocnienie postanowień klienta i interwencje wspierające, poradnictwo psychologiczne.
Konsultacje psychologiczne, interwencje wspierające oraz poradnictwo psychologiczne w momentach kryzysowych i trudnościach przystosowawczych
 • diagnostyka psychologiczna i interwencje wspierające podczas procesu diagnozy obciążenia genetycznego różnymi chorobami,
 • ocena funkcjonowania osoby narażonej na przewlekły stres zawodowy i osobisty,
 • diagnostyka psychologiczna pacjenta po urazie czaszkowo – mózgowym,
 • ocena funkcjonowania pacjenta po przeżyciu sytuacji traumatycznej,
 • diagnostyka funkcjonowania psychicznego osób w podeszłym wieku,
 • ocena problemów psychologicznych związanych z chorobą podstawową,
 • interwencje wspierające oraz psychoedukacja w leczeniu niepłodności oraz w trakcie ciąży zagrożonej

Diagnostyka i rehabilitacja poznawcza

Skierowana do pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane, padaczkę, cukrzycę, choroby serca, po przebyciu udaru niedokrwiennego lub krwotocznego i innych schorzeń somatycznych a także do osób, które ucierpiały w wypadkach samochodowych i doznały urazu głowy.

 • rehabilitacja funkcji pamięciowych, koncentracji uwagi, płynności werbalnej, funkcji wzrokowo – przestrzennych,
 • promocja zdrowia i profilaktyka

Rehabilitacja poznawcza

Terapia pamięci, koncentracji uwagi, funkcji wzrokowo – przestrzennych, myślenia abstrakcyjnego, spostrzegania w celu wspomagania rozwoju i przystosowania do nauki szkolnej (dotyczy zarówno dzieci zdrowych jak i przejawiających zaburzenia w funkcjonowaniu takie jak:

 • trudności w czytaniu, pisaniu, rozumieniu poleceń,
 • zaburzenia lękowe,
 • trudności w nauce,
 • dysleksja,
 • dysgrafia,
 • dyskalkulia,
 • trudności w utrzymaniu koncentracji uwagi,
 • obniżona samoocena.
Konsultacje psychologiczne w sytuacjach:
 • trudnościach dziecka w adaptacji społecznej,
 • stanach lękowych u dzieci w tym niechęci do uczęszczania do szkoły, ograniczenia aktywności i zainteresowań,
 • trudności w nauce,
 • niekontrolowanych wybuchów impulsywnych emocji,
 • poszukiwania możliwych rozwiązań w różnych sytuacjach kryzysowych.