W Centrum Medycznym CODE kompleksowo zajmujemy się

PRZYCZYNOWYM LECZENIEM NIEPŁODNOŚCI

Nasze podejście do leczenia niepłodności polega na tym, że staramy się przede wszystkim zidentyfikować przyczynę jej występowania dla pary borykającej się z tym problemem. Przyczyny niepłodności mogą być wielorakie. Mogą one wynikać nie tylko z zaburzeń funkcjonowania układu rozrodczego, ale także np. pokarmowego, odpornościowego, hormonalnego...

Naszym celem jest przywrócenie naszym pacjentom pełni zdrowia, by mogli się cieszyć się potomstwem poczętym na drodze naturalnej prokreacji. Przeprowadzamy badania i wykonujemy szczegółową diagnostykę płodności kobiety i mężczyzny, która pozwala zidentyfikować wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu, a wyeliminowanie których może przywrócić pełną funkcjonalność układu rozrodczego. Diagnostyką i ewentualnym leczeniem zawsze objęci są obydwoje partnerzy.  Przyczynowe leczenie niepłodności obejmuje wiedzę nie tylko z zakresu ginekologii czy biologii układu rozrodczego,  ale także immunologii, gastroenterologii, urologii, andrologii, alergologii, dietetyki i wielu innych dziedzin współczesnej medycyny, w tym również medycyny i biologii molekularnej.

Jednym z istotnych etapów realizowanego w CMS CODE procesu diagnostyczno-terapeutycznego w zakresie niepłodności jest obserwacja przebiegu cyklu menstruacyjnego kobiety na w oparciu o model Creightona wykorzystująca obecność wydzielin pochwowych i śluzu szyjkowego. Cykl ten jest ściśle związany z aktywnością hormonalną organizmu. Zapis obserwacji cyklu jest kluczowy dla przeprowadzenia pogłębionej diagnostyki płodności oraz monitorowania zmian zachodzących pod wpływem leczenia. W CMS CODE prowadzimy też obserwacje metodą objawowo-termiczną podwójnego sprawdzenia (tzw. Metodą Angielską). Dedykowana jest dla wszystkich, którzy chcą na podstawie obserwacji wskaźników płodności umieć wyznaczyć okresy płodności w cyklu miesiączkowym.

W całym procesie prowadzonego u nas przyczynowego  leczenia niepłodności troszczymy się również o kondycję psychiczną naszych pacjentów przychodząc im z pomocą w trudnych chwilach oczekiwania na poczęcie  upragnionego potomstwa.  Uwaga! Lekarz specjalista opracowuje indywidualny dla każdej pary plan leczenia, w ramach którego, jeśli zachodzi taka potrzeba, uczestniczą także specjaliści z innych dziedzin medycyny.


Dalsze informacje: Opiekun Medyczny Programu / Badanie nasienia:
mgr Olimpia Janz,  tel.  577 420 088, e-mail: olimpia.janz@cmscode.pl


W Centrum Medycznym CODE realizujemy BADANIE NASIENIA każdego dnia. Więcej informacji...

Analiza nasienia prowadzona jest wg norm WHO i realizowana przez diagnostę laboratoryjnego posiadającego uprawnienia do przeprowadzania seminogramów oraz oparta o współpracę z lekarzem, który posiada Certyfikat Centrum Kształcenia Klinicznego Europejskiej Akademii Andrologii. BADANIE NASIENIA realizowane jest w CODE Centrum Medyczne codziennie. Rejestracja: tel. 887 220 088

 • PLAN LECZENIA w CODE Centrum Medyczne

FAZA I 
Jest to czas aby rozpocząć precyzyjną diagnostykę przyczyn niepłodności. W tym celu nasi pacjenci odbywają   
konsultację wprowadzającą, podczas której przeprowadzony zostaje:

 

 • szczegółowy wywiad dotyczący zarówno zdrowia jak i stylu życia. Omawiane zostają różne aspekty zdrowia, kondycji fizycznej i środowiska życia pacjentów. Uwrażliwiamy i zachęcamy naszych pacjentów do prozdrowotnego stylu życia (ograniczenia palenia, alkoholu, kofeiny, kontroli masy ciała, zminimalizowania stresu, efektywnego wypoczynku). 

 

 • przegląd dotychczasowej historii leczenia, po czym następuje rekomendacja uzupełniających badań laboratoryjnych. Często zdarza się, że pary mające problemy z płodnością są już po wielu wizytach lekarskich i mniej lub bardziej skutecznym leczeniu. Dlatego ważne jest by dokładnie prześledzić dotychczasowy proces diagnostyczno-terapeutyczny danej pary i zaproponować w razie potrzeby badania uzupełniające.

 

 • Instruktaż diagnostyki cyklu kobiety w oparciu o śluz szyjkowy. Aby zwiększyć efektywność procesu diagnostycznego a co za tym idzie również skuteczność leczenia, pacjenci przystępujący do programu Przyczynowego Leczenia Niepłodności są uczeni precyzyjnej obserwacji cyklu miesięcznego kobiety, za pomocą której będą monitorować postępy leczenia.

 

 • Na tym etapie każdej parze przystępującej do programu zostaje przydzielony  opiekun, certyfikowany instruktor medyczny, który czuwa nad zapewnieniem najwyższej jakości opieki podczas całego procesu diagnostyczno-terapeutycznego pacjentów. Średni czas trwania fazy I wynosi ok. 1 miesiąca.

  FAZA II 
  W fazie II pacjenci odbywają pierwszą wizytę lekarską, podczas której lekarz specjalista wnikliwie analizuje postępy fazy I   i przystępuje do diagnozy przyczyny niepłodności.
  Dla każdej pary przygotowuje indywidualny plan leczenia uwzględniający przyczynę zaburzeń oraz wspomagania naturalnej płodności pacjentów za pomocą naturalnych lub/i syntetycznych środków terapeutycznych (leków). W razie konieczności wprowadza leczenie zabiegowe z wykorzystaniem technologii laserowej, mikrochirurgii (udrażnianie jajowodów), strategii przeciwzrostowych, plastykę narządu rodnego bądź wykonuje zabieg  laparoskopii, hysteroskopii i in.
  W naszym ośrodku wprowadzamy także innowacyjne leczenie, które ma na celu wspomóc odpowiedź organizmu na stymulację pęcherzyka by doszło do prawidłowej owulacji komórki jajowej.
  Wszystkie działania podejmowane są aby przywrócić pacjentom naturalną zdolność organizmu do prokreacji i ją zoptymalizować. Odpowiedź organizmu na wprowadzone leczenie cały czas jest monitorowana za pomocą kart obserwacji. Czas trwania fazy II obejmuje ok. 3 - 4 miesiące.

  FAZA III 
  Jest to faza bezpośredniego przygotowania do poczęcia. Fazy I i II przewidziane zostały tak, aby przyjrzeć się płodności, zdiagnozować zaburzenia i wprowadzić efektywne leczenie. Przystępując do ostatniego etapu pacjenci osiągnęli biochemiczne parametry zdrowia a u kobiety występują prawidłowe cykle owulacyjne. W trakcie najbliższych 12 cykli małżonkowie oczekują  poczęcia upragnionego potomstwa.

  Na przestrzeni wszystkich trzech faz otaczamy naszych pacjentów szczególną troską. Do Państwa dyspozycji jest opiekun programu, który postara się pomóc w każdej sytuacji związanej z leczeniem, pomoże Państwu od strony organizacyjnej i do którego macie Państwo prawo zgłaszać wszystkie swoje uwagi by cały program przyczynowego leczenia niepłodności był dla Państwa satysfakcjonujący i zaowocował trwałym odzyskaniem zdrowia prokreacyjnego.

 

Rekomendacje badań diagnostycznych dla MĘŻCZYZN

REKOMENDACJE BADAŃ LABORATORYJNYCH  DLA MĘŻCZYZN PRZED PIERWSZĄ WIZYTĄ LEKARSKĄ

W trosce o pełną satysfakcję naszych pacjentów z procesu diagnostyczno-terapeutycznego rekomendujemy zestaw badań zalecanych przed pierwsza konsultacją lekarską. Dzięki temu będzie ona w pełni wykorzystana i pozwoli lekarzowi na wprowadzenie celowanej terapii już na pierwszej wizycie.

BADANIE OGÓLNE NASIENIA

80 zł

 

PAKIET BAKTERIOLOGICZNY dla MĘŻCZYZN

•    posiew nasienia tlenowy oraz beztlenowy, mykogram
•    ureoplazma, mykoplazma wykonana z posiewu nasienia

 

Wartość pakietu: 300 zł  
Rabat w CODE Centrum Medyczne: 10% rabatu 

Cena pakietu uwzględniająca rabat:270 zł


PAKIET UZUPEŁNIAJĄCY DLA MĘŻCZYZN 
W przypadku obniżonych parametrów nasienia zaleca się wykonanie badań z surowicy krwi:

•    Morfologia
•    Glukoza

 • Insulina
 • Kreatynina
  •    Lipidogram
  •    Testosteron całkowity
  •    Estradiol
  •    Prolaktyna
  •    TSH
  •    FSH
  •    LH
  •    PSA

  Wartość pakietu: 340 zł  
  Rabat w CODe Centrum Medyczne: 10% rabatu 

Cena pakietu uwzględniająca rabat: 300 zł 


GENETYKA NIEPŁODNOŚCI MĘSKIEJ
•    AZF - 394 zł
•    CFTR - 567 zł
•    KARIOTYP - 630 zł

Wartość pakietu: 1591 zł  
Rabat w CODE Centrum Medyczne: 10% rabatu 

Cena pakietu uwzględniająca rabat: 1430 zł


PAKIET INFEKCJI UROGENITALNYCH

•    Neisseria
•    Chlamydia
•    Ureaplazma
•    Trichomonas
•    WR/Kiła

W JAKICH PRZYPADKACH MOŻEMY NIEŚĆ POMOC ?

* nawykowe poronienia  - czytaj więcej ...
* zespół napięcia przedmiesiączkowego
* nawracające torbiele na jajnikach
* endometrioza
* zespół policystycznych jajników PCOS
* zaburzenia hormonalne
* niskie parametry nasienia
* nieskuteczna inseminacja
* niedrożność jajowodów
* hiperprolaktynemia
* depresja poporodowa
* niska rezerwa jajnikowa - niskie AMH
* wiek powyżej 40 r.ż. i inne...

PAKIET PRZYCZYNOWEGO LECZENIA NIEPŁODNOŚCI w CODE Centrum Medyczne

 

Pakiet podstawowy obejmuje koszty związane z I, II oraz III fazą leczenia.
W jego zakres wchodzą KONSULTACJE, BADANIA i MATERIAŁY.

KONSULTACJE:
- dwie wizyty ginekologiczno-andrologiczne z USG narządu rodnego kobiety i mężczyzny
- spotkania z certyfikowanym instruktorem w celu badania cyklu płodności w oparciu o metodę Creightona (liczba spotkań w zależności od potrzeby, min. 4-6 spotkań).
- spotkanie z dietetykiem, specjalizującym się we współpracy w ramach leczenia niepłodności
- wizyta u psychoterapeuty / seksuologa

BADANIA:
- badanie nasienia x 2
- badanie skrinning food profil x 2 (dla mężczyzny i dla kobiety) - nietolerancje pokarmowe

MATERIAŁY:
- komplet materiałów pomocniczych (książka dla użytkownika programu, karta obserwacji, inne)
- materiały dodatkowe i uzupełniające

PONADTO:
Stała współpraca z opiekunem medycznym dla pary, który:
       a. udziela informacji oraz koordynuje i monitoruje wszelkie działania związane z całością procesu leczenia
       b. prowadzi bieżące konsultacje postępów w procesie realizacji pakietu Przyczynowego Leczenia Niepłodności / Diagnostyki płodności pary
       c. pozostaje jako osoba do bieżącego kontaktu dla pacjentów (telefonicznie oraz mailowo)
       d. konsultacje wirtulne (skype) ze strony opiekuna medycznego programu CODE Centrum Medyczne
           /konto SKYPE: CODE Centrum Medyczne/

Wartość pakietu Przyczynowego Leczenia Niepłodności: 1760 zł, Rabat 15 %
Cena pakietu uwzględniająca rabat: 1500 zł

CENY pozostałych usług i procedur medycznych dobieranych na podstawie indywidualnego planu leczenia (poza PAKIETEM PODSTAWOWYM):
Wizyta lekarska - Ginekolog, Androlog (wliczony koszt USG i badania ginekologicznego)        200 zł
Konsultacja andrologiczna dla mężczyzn     200 zł
Konsultacja endokrynologiczna     150 zł
Opracowanie i prowadzenie diety wspomagającej leczenie niepłodności     
FoodProfil 88 - Test Nietolerancji Pokarmowych      990 zł
Konsultacja urologiczna      130 zł
Zestaw badań diagnostycznych dla kobiet      720 zł
Konsultacja psychoterapeuta, Seksuolog      140 zł
USG narządu rodnego      120 zł
USG endometriozy      150 zł
sono HSG - badanie drożności jajowodów      750 zł
Ocena owulacji (każde badanie USG)       60 zł
USG jąder      130 zł
USG piersi      120 zł
BADANIE NASIENIA       80 zł

 

Pakiet Diagnostyczny dla KOBIET

Badania, które powinny być wykonane w 3-cim dniu cyklu:

 • FSH
 • LH
 • Estradiol
 • Testosteron
 • 17-OH Progesteron
 • DHEAS
 • Kortyzol
 • TSH, fT3, fT4,
 • Anty-TPO, Anty- TG
 • TRAB

 

Badania, które mogą być wykonane niezależnie od dnia cyklu:

•    Morfologia
•    Glukoza x3 ( test z obciążeniem)
•    Insulina x3( jednocześnie z glukozą)
•    Homocysteina
•    Kwas foliowy
•    Witamina D3 metabolit 25 (OH) (total)

 

20-21 dzień cyklu lub P+7


* Prolaktyka + test z MTC
* Progesteron
* Estradiol


Wartość pakietu dla kobiet: 1058 zł
Rabat na badania w CODE Centrum Medyczne: 10%

Cena pakietu uwzględniająca rabat: 952 zł

Rekomendowane badania diagnostyczna dla kobiet - Nawykowe Poronienia

Chciałbyś się dowiedzieć więcej na ten temat? Kliknij tutaj

PORONIENIA NAWYKOWE - Rekomendowane PODSTAWOWE badania diagnostyczne

 • Czynnik V Leiden - 220 zł
 • Mutacja genu protrombiny - 220 zł
 • Mutacja genu MTHFR - 300 zł

  Wartość pakietu:740 zł
  Rabat na badania w CODE Centrum Medyczne: 10%

  Cena pakietu uwzględniająca rabat: 665 zł


  PORONIENIA NAWYKOWE - Rekomendowane UZUPEŁNIAJĄCE badania diagnostyczne
 • Homocysteina
 • Antytrombina III
 • Poziom bialka S, C
 • Poziom przeciwciał ANA     
 • dsDNA

 

 • przeciwciała antykardiolipinowe ( IgM, IgG)
  przeciwko ß2 glikoproteinie-1 ( IgM, IgG)
  antykoagulant toczniowy LA

Powyższe trzy badania należy powtórzyć po 12 tygodniach.

 

CELIAKIA - Rekomendowane badania diagnostyczne

 • HLA DQ2 i DQ8

  Wartość pakietu:290 zł
  Rabat na badania w CODE Centrum Medyczne: 10%

  Cena pakietu uwzględniająca rabat: 260 zł

Specjaliści

dr n. med. Radosław Maksym

dr n. med. Radosław Maksym

Dr n. med. Radosław Maksym, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Prokreacyjnego CMKP.
specjalista Położnictwa i Ginekologii oraz Andrologii Klinicznej Europejskiej Akademii Andrologii i Polskiego Towarzystwa Andrologicznego Ukończył prestiżową doktorską Szkołę Medycyny Molekularnej WUM i Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
więcej...
Umów wizytę online
rejestracja telefoniczna
 887 220 088
dr hab. n. med. Joanna Smyczyńska

dr hab. n. med. Joanna Smyczyńska

Jestem lekarzem specjalistą w dziedzinie endokrynologii oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Zajmuję się leczeniem chorób tarczycy, nadnerczy, przysadki i innych zaburzeń hormonalnych u dzieci i osób dorosłych. Odbyłam szkolenie z NaProTechnologii (przyczynowego leczenia niepłodności) zorganizowane w Instytucie Studiów nad Rodziną w Warszawie-Łomiankach przez twórcę tej metody, Prof. T. Hilgersa (Instytut Pawła VI, Omaha, USA).

więcej...
Umów wizytę online
rejestracja telefoniczna
 887 220 088
mgr Olimpia Janz FCP

mgr Olimpia Janz FCP

certyfikowany Instruktor  The Creighton Model FertilityCare™ System
Absolwentka American Academy of Fertility Care Professionals, Akademii Medycznej w Poznaniu oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Dzięki wielokierunkowemu wykształceniu medycznemu i ponad jedenastoletniemu doświadczeniu zawodowemu obejmującemu diagnostykę laboratoryjną, farmację kliniczną oraz medycynę prokreacyjną, w pełni angażuje się w działalność związaną z diagnostyką płodności...

więcej...
Umów wizytę online
rejestracja telefoniczna
 887 220 088
lek. med. Milena Skibińska

lek. med. Milena Skibińska

Ukończyłam z wyróżnieniem Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z Położnictwa i Ginekologii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz w trakcie Studiów Doktoranckich z zakresu ciąży i cukrzycy na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Realizuję ginekologiczne wizyty profilaktyczne oraz porady z zakresu diagnostyki płodności, przygotowania do ciąży oraz prowadzenia ciąży.  

więcej...
Umów wizytę online
rejestracja telefoniczna
 887220088
mgr Justyna Walerowska-Madej
Umów wizytę online
rejestracja telefoniczna
 42 207 77 66
lek. med. Paulina Sankowska

lek. med. Paulina Sankowska

Doktor Paulina Sankowska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Posiada specjalizację 
z chorób wewnętrznych, wiedzę z tego zakresu zdobywała na oddziałach internistycznych WSS im. W. Biegańskiego w Łodzi i Szpitala Zakonu Bonifratrów w Łodzi.
więcej...
Umów wizytę online
rejestracja telefoniczna
 887220088
Umów
online
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie!


* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej.
Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...


Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (Centrum Medycyny Spersonalizowanej CODE, ul. Juliana Tuwima 15 lok U4, 90-010 Łódź) jedynie do kontaktu ze mną.