Psychiatria to dziedzina medycyny zajmująca się badaniem,

zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych.

Bada ich uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, rodzinno - genetyczne, społeczne i konstytucjonalne. 

 

W Centrum Medycznym CODE konsultacje przeprowadzają

wykwalifikowani oraz godni zaufania psychiatrzy

lek. med. Maria Filip oraz lek. med. Waldemar Kryszkowski

Zakres świadczeń:

 • Konsultacja psychiatryczna;
 • Wdrażanie działań zapobiegawczych i monitorowanie stanu psychicznego u osób z grupy dużego ryzyka rozwoju zaburzeń psychotycznych, m.in. wśród osób obciążonych wywiadem rodzinnym;
 • Diagnostykę zaburzeń psychicznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi klasyfikacjami;
 • Leczenie zaburzeń psychicznych;
 • Farmakoterapia zaburzeń psychicznych;
 • Zapobieganie nawrotom zaburzeń psychicznych;
 • Monitorowanie i zapobieganie ewentualnym interakcjom lekowym i występowaniu działań niepożądanych farmakoterapii;
 • Wydawanie orzeczeń o stanie zdrowia, w tym o zdolności do pracy.

Choroby:

 • Depresje
 • Nerwice
 • Lęki
 • Bezsenność
 • ADHD
 • Otępienie
 • Schizofrenia
 • Fobie
 • Choroba afektywna dwubiegunowa
 • Zespół stresu pourazowego
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zespół urojeniowy
 • Wypalenie zawodowe
 • Kłopoty ze snem
 • Wybuchy agresji
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
 • Agresja
 • Autyzm
 • Uzależnienia
 • Nadpobudliwość

Specjaliści

lek. Maria Filip

lek. Maria Filip

Absolwentka wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Zarządzania w Ochronie Zdrowia Politechniki Częstochowskiej. Obecnie pracuje jako asystent w Klinice Psychiatrii Dorosłych Sp ZOZ im. Babińskiego w Łodzi.


więcej...
Cennik:
konsultacja psychiatryczna - 130 zł
Umów wizytę online
rejestracja telefoniczna
 887 220 088
Cennik:
Konsultacja psychiatryczna - 130 zł
Umów wizytę online
rejestracja telefoniczna
 42 207 77 66
Umów
online